راهنما:
برای ورود به اخر اسم خود یک عدد اضافه کنید مثلا مهدی ۲۳۷۸
آنلاین 1 نفر
tabligh
اسم شما:
 مخفی
جنسیت:
شعبه دوم

نرم افزار دسترسی سریع به ناز چت

 1-ورود با اسامی غیر اخلاقی و نظیر ایکس و غیره ،اخراج بدون اخطار.
 2- ورود با اسامی سیاسی و بحث سیاسی اخراج بدون اخطار
 3- بحث جنسی اخطار بدون اخراج
 
4-درخواست دوستی خانم و اقا در عمومی اخراج بدون اخطار

طراحی چت

امتیاز بدهید !
نازچت را در گوگل محبوب کنید.